Konstytucja dla Nauki weszła w życie 1 października 2018 r. Panie Ministrze, podsumujmy raz jesz...
Jestem przekonany, że wszystko nam się wspólnie uda – sala przyjęła jego słowa wybuchem entuzjazmu.
Jak prognozuje ONZ, do roku 2025 prawie 2 miliardy ludzi nie będzie miało dostępu do wody pitnej...
Konferencja zgromadziła przedstawicieli samorządów studenckich ze wszystkich regionów naszego kraju
Pomiędzy 21-28 marca w całej Polsce trwała kampania społeczna na temat praw studenta. Samorządy ...
Pasja + aktywność studencka + konsekwencja + wiedza = doktorat wdrożeniowy. Tak w skrócie można ...
Od blisko dwóch lat trwają prace nad reformą szkolnictwa wyższego w Polsce, tzw. Konstytucją dla...
Dla studentów przełom stycznia i lutego to okres intensywnej nauki oraz sesji egzaminacyjnej. Je...
Lata współpracy z całym środowiskiem akademickim – studentami, doktorantami, pracownikami uczeln...
Parlament Europejski, Bank Światowy, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, NATO. O t...

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP