XXIX Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Komisji PWSZ
Zostaliśmy patronem medialnym XXIX Forum Sprawozdawczo-Wyborczego Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

W dniach 9-12 marca 2017 roku w murach PWSZ w Tarnowie odbędzie się XXIX Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski, wezmą w nim udział m.in.:

  • Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • Grzegorz Kądzielawski – Dyrektor Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego;
  • Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Michał Moskal – Przewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
  • Przedstawiciele samorządów studenckich z całej Polski;
  • Eksperci, przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych;

Forum

„Na cztery dni nasze miasto stanie się centrum wymiany myśli i poglądów związanych z trwającą reformą szkolnictwa wyższego, to duże wyróżnienie, ale i wielka odpowiedzialność. Będziemy rozmawiać także o tym, w jaki sposób zmiany wprowadzane przez MNiSW wpłyną na model funkcjonowania PWSZ w Tarnowie” – mówi Kamil Spędzia, przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie.

Marcowe spotkanie odbywające się w Tarnowie jest szczególne ważne jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację w jakiej znajduje się obecnie szkolnictwo

Obok dyskusji o wyzwaniach stojących przed środowiskiem akademickim, wynikających również z rewolucji informacyjnej, odbywać będą się również obrady Komisji PWSZ w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas ich trwania przedstawiciele ponad 30 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych wybiorą osoby, które będą ich reprezentować na arenie ogólnopolskiej.

„Marcowe spotkanie odbywające się w Tarnowie jest szczególne ważne jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację w jakiej znajduje się obecnie szkolnictwo wyższe oraz środowisko Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Opracowywana właśnie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0) wprowadzać będzie wiele zmian, które dotyczyć będą również WSZ” – dodaje Kamil Spędzia.

Punktem kulminacyjnym XXIX Forum będzie debata dotycząca przyszłości szkolnictwa wyższego wobec zapowiadanych reform oraz wyzwań wynikających ze społecznej odpowiedzialności nauki.

Punktem kulminacyjnym XXIX Forum będzie debata dotycząca przyszłości szkolnictwa wyższego wobec zapowiadanych reform oraz wyzwań wynikających ze społecznej odpowiedzialności nauki. Partnerem merytorycznym dyskusji jest fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych. W dyskusji weźmie udział: Grzegorz Kądzielawski (szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego), Michał Moskal (przewodniczący Zarządu Krajowego NZS oraz Tomasz Tokarski (przewodniczący Parlamentu Studentów RP).

Zachęcamy do udziału! Strona wydarzenia: XXIX Forum PWSZ

ORGANIZATOR

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP