​V Kongres Młodego Samorządu w Dusznikach-Zdroju
Kongres Młodego Samorządu powstał jako odpowiedź na zagospodarowanie potencjału młodego pokolenia samorządowców. W tym roku, w dniach 3-5.04. Młodzi burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast spotkają się po raz piąty aby wymienić się doświadczeniami, poszerzyć swoją wiedzę i zastanowić się wspólnie nad kondycją polskiego samorządu.

Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku tematyka V KMS jest bardzo zróżnicowana. Poza prelekcjami prowadzonymi przez specjalistów w swoich dziedzinach, prowadzone będą – szczególnie doceniane w poprzednich edycjach, panele dyskusyjne. Głównymi tematami poruszanymi podczas tegorocznej edycji będą, m.in.:

- Kompleksowe rozwiązania proekologiczne dla samorządowców

- Media – jak współpracować, korzystać i bronić się

- Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju regionu

- Warsztaty „Komunikacja bez przemocy”

- Debata „Samorząd, a rozwój regionu”

- Debata „(De)centralizacja”

- Wykłady motywacyjne

Warto zaznaczyć, że V edycja Kongresu Młodego Samorządu jest pierwszą edycją w kadencji 2018-2023, więc będzie doskonałą możliwością do zdobycia nowych doświadczeń i kontaktów dla wszystkich Młodych włodarzy, którzy objęli Urzędy w swoich gminach i miastach. Założeniem Kongresu jest, aby z Dusznik-Zdroju uczestnicy wyjeżdżali bogatsi o wiedzę z pierwszej ręki – specjalistów, ludzi z dużym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że i tym razem tak się stanie, a tegoroczni uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę w swoich gminach.

http://samorzadmlodych.pl/

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP