Sektor finansowy na rzecz nowoczesnej edukacji
O kluczowych wyzwaniach w zakresie nowoczesnej edukacji ekonomicznej dyskutowało 28 marca br. na PGE Narodowym w Warszawie ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń.

Podczas pierwszej edycji Kongresu Edukacji Finansowej podpisano również porozumienie o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, zainicjowanym przez banki, firmy infrastrukturalne i technologiczne.

Kongres został zainaugurowany debatą pt. „Konsument XXI-wieku – wyzwania edukacji finansowej”, w której udział wzięli m.in. Wiceminister Rozwoju – Jerzy Kwieciński,

p.o. Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. – Jarosław Grzywiński,
Prezes Zarządu Citi Handlowy – Sławomir S. Sikora oraz Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz.

Podczas premierowej edycji Kongresu, organizowanej wspólnie przez czołowe instytucje zajmujące się tematyką edukacji ekonomicznej - Warszawski Instytut Bankowości, Fundację GPW, Fundację im. Lesława A. Pagi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! – dyskutowano nie tylko nad poprawą poziomu wiedzy samych obywateli, ale także podnoszeniu kwalifikacji pracowników wszystkich instytucji sektora finansowego i instytucji publicznych.

- Funkcjonujemy w rzeczywistości, w której podstawy praktycznych umiejętności z zakresu finansów czy usług bankowych, z racji wszechobecności tematyki finansowej w naszym życiu osobistym są absolutnie niezbędne i towarzyszą nam przez zdecydowaną większość życia. Stąd też, należy z jednej strony doprowadzić do koordynacji działań różnych podmiotów związanych z edukacją finansową, w tym sektora pozarządowego, prywatnego i publicznego, a z drugiej konsekwentnie zwiększać skalę i jakość realizowanych programów edukacyjnych, w tym szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym – powiedział Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Waldemar Zbytek.

W części popołudniowej, odbyła się z kolei uroczystość podpisania porozumienia o partnerstwie w projekcie na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji. Jak podkreślali przedstawiciele sygnatariuszy tego porozumienia, jego siła i znaczenie będą rosły z dołączaniem każdego kolejnego podmiotem zaangażowanego w jego realizację. Pod dokumentem inicjującym podpisy złożyli przedstawiciele: Związku Banków Polskich, Banku Pekao S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Fundacją KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firm technologicznych: IBM Polska i MICROSOFT.

Kongresowi towarzyszyło również centrum wystawiennicze - Aleja Edukacji Finansowej,
w której zaproszone instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.

Kongres Edukacji Finansowej odbył się pod patronatem medialnym „KONCEPTU”.

1

Zaufali nam

© 2018 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP