Sektor bankowy wspólnie z młodymi naukowcami na rzecz edukacji przyszłości
Popularyzacja nauki, nowoczesnych metod kształcenia oraz rozwój współpracy środowiska akademickiego z biznesem stały się podstawą do nawiązania współpracy przy rozwijaniu platformy e-learningowej MOOC pomiędzy Związkiem Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości i Fundacją Młodej Nauki.

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę, wymianę wieloletnich doświadczeń oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych w celu ich upowszechniania i popularyzowania wśród studentów. Platforma MOOC (Massive Open Online Course) dzięki temu porozumieniu wzbogaci się o treści realizowanych od wielu lat działań edukacyjnych sektora finansowego oraz pozwoli na prowadzenie szerokich działań popularyzatorskich z podziałem na różne ścieżki zaawansowania, tak aby wiedza z zakresu ekonomii, bankowości i przedsiębiorczości była odpowiednio skrojona do potrzeb odbiorców.

Polski MOOC jest systemowym rozwiązaniem tworzącym sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Głównym założeniem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia, zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów dla różnego typu grup społecznych oraz skupiającej różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes czy organizacje pozarządowe.

Planowane jest m.in. przygotowanie kursów dla studentów i pracowników naukowych z zakresu wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości, przygotowanie procesu certyfikacji ukończenia kursów oraz egzaminów sprawdzających wiedzę czy też zapewnienie dostępu do elektronicznych wersji czasopism branżowych.


Więcej informacji: fmn.org.pl/polski-mooc

1

Zaufali nam

© 2019 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP