Kurs na ORLEN
Możliwość nauki od najlepszych w swojej branży to niepowtarzalna okazja, z której korzystają studenci najlepszych uczelni technicznych i biznesowych w Polsce. Półroczną przygodę z PKN ORLEN stażyści mogą odbyć w ramach dwóch niezależnych programów stażowych. Koncern przygotowuje młodą kadrę umożliwiając zdobycie praktycznego doświadczenia w autorskim programie stażowym „Kurs na ORLEN” oraz w programie „#Energia dla przyszłości” realizowanym przez Ministerstwo Energii.

Obecnie trwa druga już edycja „Kursu na ORLEN”, programu półrocznych płatnych staży w strukturach Koncernu. Program został zaprojektowany z myślą o absolwentach szkół średnich technicznych, studentach ostatnich lat studiów i absolwentach szkół wyższych. Rekrutacja do programu rozpoczęła się w pierwszym kwartale, a staże rozpoczęły się w lipcu. Stażyści mają okazję wykorzystać wiedzę akademicką w praktyce - biorą udział w projektach i realizują zadania pod okiem doświadczonych ekspertów giełdowej spółki. W aktualnej edycji programu staże odbywają się w Płocku i w Warszawie obszarach Audytu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Badań Materiałowych, Dozoru Technicznego i Materiałoznawstwa, Efektywności i Rozwoju Sprzedaży, IT, Jakości, Benchmarków i Katalogów, Maszyn Wirujących Rafinerii, Nadzoru Inżynierskiego Energetyki, Paliw i Normalizacji, Własności Intelektualnej, Windykacji i Zakupów. Najlepsi stażyści mają szansę na zatrudnienie.

PKN ORLEN już po raz drugi jest partnerem projektu #Energia dla przyszłości”. Uczestnicy projektu, w ramach przygotowania do pracy w sektorze energetycznym, zapoznają się ze specyfiką pracy w Ministerstwie Energii oraz w kluczowych spółkach energetycznych.

Celem programu jest budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego. Zgodnie z ideą programu, każdy stażysta zdobywa konkretne umiejętności oraz doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki. Może również zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego. We wrześniu zakończył się roczny staż w ramach I edycji programu, w której uczestniczyło 21 osób. Sześć spośród nich zdobywało pierwsze doświadczenia zawodowe pod okiem ekspertów w Biura Energetyki oraz Biura Rozwoju i Technologii PKN ORLEN. W listopadzie i w grudniu ubiegłego roku stażyści mieli okazję wstępnie zapoznać się z pracą w każdej z trzech Spółek uczestniczących w projekcie, realizując miesięczne staże w grupach 7 osobowych. Natomiast już z początkiem tego roku stażyści trafili do wybranej przez siebie Spółki, w której przez kolejne miesiące realizują zadania z ekspertami tychże firm. Na zakończenie projektu stażyści, tak jak miało to miejsce na początku stażu, będą zdobywali doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Energii.

Program „#Energia dla przyszłości” adresowany jest do studentów wybranych wydziałów uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tegorocznej, drugiej już edycji programu, udział biorą studenci V roku studiów jednolitych, III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwenci, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ważna jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz legitymowanie się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów na poziomie nie niższym niż 4,0.


Polecamy artykuł:

Chcę być liderem! Ale od czego zacząć?

Zaufali nam

© 2019 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP