Konstytucja dla Nauki z poparciem studentów
Dla studentów przełom stycznia i lutego to okres intensywnej nauki oraz sesji egzaminacyjnej. Jednakże studenci z Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ostatnie tygodnie poświęcili się pracy nad Konstytucją dla Nauki - projektem reformy szkolnictwa wyższego w Polsce, którego zaktualizowaną wersję przedstawił 22 grudnia 2017 r. Jarosław Gowin, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczególnie ważne z perspektywy studentów było przede wszystkim: uczciwy system opłat, kary dla uczelni za łamanie praw studenta, gwarancja członkostwa Przewodniczącego Samorządu Studenckiego w Radzie Uczelni z głosem stanowiącym oraz wycofanie się z propozycji wydłużenia studiów niestacjonarnych.

Parlament od początku aktywnie włączał się w prace legislacyjne nad nową ustawą – od „Studenckiego Projektu Założeń do Ustawy 2.0” do jednogłośnego poparcia wspólnie wypracowanej Konstytucji dla Nauki. Ostatni weekend stycznia 2018 - podczas XI posiedzenia Rady Studentów PSRP- był poświęcony w znacznej mierze Konstytucji dla Nauki. W obradach uczestniczył wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, wypowiadając się z dużym zaangażowaniem na temat projektu ustawy. „Była to doskonała okazja do merytorycznej dyskusji o projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wyjaśnienia pojawiających się nierzadko wątpliwości dotyczących sytuacji studentów pod rządami nowej ustawy. Jestem zadowolony z przebiegu spotkania z wiceministrem i konkluzji, które padły. Liczę na dalszą owocną współpracę z ministerstwem w zakresie spraw studenckich” – podsumował Tomasz Tokarski, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji zrzeszającej samorządy studenckie ze wszystkich polskich uczelni – reprezentuje łącznie ponad 1,3 mln studentów na 398 uczelniach.

Ponad rok wspólnych prac, dyskusji i debat zaowocował zabezpieczeniem interesów studenckich.

Głos studentów jest ważny

„To absolwenci stanowią o sile uczelni, jej prestiżu i renomie. To właśnie oni, jeszcze jako studenci i doktoranci, stanowią największą część społeczności akademickiej. Uczelnie powinny być kuźnią przyszłych polskich elit. To jedno z kluczowych wyzwań reformy” – podkreślał jeszcze we wrześniu Jarosław Gowin.
O ważnej roli studentów jest przekonany również Piotr Müller: „Konstytucja dla Nauki ma za zadanie uwolnić potencjał polskiej nauki i podnieść wartość dyplomów polskich uczelni. Nie można tworzyć dobrego prawa w oderwaniu od bezpośrednich jego odbiorców. Dlatego od początku prac nad ustawą to dialog ze środowiskiem akademickim jest dla nas priorytetem. Cieszy mnie, że studenci z tej możliwości aktywnie korzystają i mają swój realny wpływ na tworzenie nowego prawa”. Ponad rok wspólnych prac, dyskusji i debat zaowocował zabezpieczeniem interesów studenckich. „W obecnym, wspólnie wypracowanym kształcie, ten projekt jako całość jest dobry dla studentów” – zaznaczył Łukasz Rusajczyk, członek Rady Wykonawczej PSRP.

Prawa studentów i rozwiązania projakościowe

Reforma dostarcza nowe rozwiązania w zakresie dodatkowej ochrony praw studenta. Przede wszystkim uczelnia może być ukarana pieniężnie za nałożenie na studenta dodatkowych opłat nieustalonych na samym początku studiów oraz niewydanie dyplomu swojemu absolwentowi w ciągu 30 dni. Ważnymi zachowanymi zasadami w Konstytucji dla Nauki są również: bezpłatność studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych, utrzymanie dotychczasowego systemu stypendialnego dla studentów oraz utrzymanie przywilejów studenckich – m.in.: 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Studenci zadeklarowali swoje poparcie dla projektu ustawy oraz wsparcie reformy na dalszym etapie prac. „Mając na uwadze przyszłość młodego pokolenia, finalny projekt Konstytucji dla Nauki trzeba ocenić pozytywnie i wesprzeć na etapie dalszego procedowania” – podkreślił Tomasz Tokarski. Zgodnie z planem ustawa może wejść w życie już 1 października 2018 roku.


Polecamy artykuł:

Piotr Müller - nowy minister dla studentów

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP