Konflikt w pracy
Jak zarządzać zasobami ludzkimi? Jak radzić sobie z konfliktami interesów w pracy i komunikować swoje potrzeby w miejscu pracy? Oto trzy książki, które powinny być lekturą obowiązkową dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Szef w relacji z zespołem – jak proces grupowy wpływa na psychologię teamu

Wydawnictwo Kontrakt osh, 2017, grupa szkoleniowa, Agnieszka Zych, Robert Zych

Książka pokazuje mechanizmy procesu grupowego, czyli fazy rozwoju, przez które przechodzi każdy zespół, przyrównując zespół w biznesie do zespołu w drużynie sportowej. Ciekawym zabiegiem autorów są wstawki opisujące zmagania grupy uczestników adventure race oraz refleksje z tym związane. Proces wzrostu zespołu ukazano jako rozwój młodego człowieka w postaci faz: zależności, różnicowania, kryzysu odpowiedzialności, ataku na lidera, nadzwyczajnej mocy grupy i realnych możliwości grupy. Szef to też człowiek, ale szef musi umieć stawiać granice, motywować i pomagać w rozwiązywaniu konfliktów. „Nie będę akceptował narzekania bez podania propozycji rozwiązań” (odtruwanie) – to pierwsza zasada budowy zdrowego, odnoszącego sukcesy zespołu.

Szef to zawód

Wydawnictwo One Press, 2017 (wydanie III rozszerzone), Jerzy Gut, Wojciech Haman.

Autorzy książki pokazują konkretne sposoby zachowania (co mówić i co robić) pomagającego radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu zespołem. Ciekawym narzędziem jest expose szefa, w którym (przed objęciem zespołu oraz przy okazji powitania każdego nowego pracownika) przedstawia on za co i jak nagradza oraz za co i jak karze. Drugą sprawą, jaką porusza ta książka, jest umiejętność osiągania kompromisu w zespole. Cenną nauką, jaką powinni wziąć sobie do serca managerowie, jest to, że szef jest mediatorem, nie sędzią, innymi słowy jest od definiowania problemów podwładnych, a nie ich rozwiązywania. Gdy szef w konflikcie stanie po jednej ze stron i ukarze drugą, zawsze wcześniej czy później obróci się to przeciwko niemu. Wskazane jest, by nakazał podwładnym znalezienie wspólnego rozwiązania. Książka ta pokazuje też standardy zwalniania pracownika, jak się targować (coś za coś), by nie stracić, i by firma nie straciła dobrej reputacji.

Psychologia Konfliktów

Wydawnictwo Bez maski, 2015, Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski.

Ta pozycja dowodzi, że konflikty są prawie zawsze powiązane z poczuciem własnych wartości i/ lub niezaspokojonymi potrzebami, np. awansu, szacunku, podnoszenia samooceny, a nie z konkretnym zdarzaniem. Warto pamiętać, że konflikt jest niczym innym jak bardziej gwałtowną formą kontaktów pomiędzy ludźmi, jednak podstawową zasadą relacji jest unikanie nadmiernej generalizacji, a więc wskazywanie konkretnego zachowania.

Konflikty są potrzebne, nieuniknione i naturalne, a celem książki jest pomoc w lepszym komunikowaniu się, poszerzaniu autonomii i samowiedzy wśród partnerów. Autorzy pokazują różne techniki, wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami i ich rozwiązywanie. Opisano też metody rozwiązywania sporów przez osoby neutralne, np. mediację, arbitraż, admonicję czy koncyliację itd. Autorzy wskazują też, jak „wywoływać” konflikty w zarządzaniu i życiu społecznym, by przyniosły one korzyści.

Autorzy opisują też różne typy osobowości w radzeniu sobie z konfliktami (+ test), przedstawiają pseudorozwiązania konfliktów, jakimi są np. ignorowanie, odwlekanie, pokojowe współistnienie, deprecjonowanie, eskalacja czy walka.

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP