Dobiega końca Rok Moniuszkowski, więc niewątpliwie przyszedł czas na refleksje, podsumowania i ....
„Prząśniczkę” obecnie można usłyszeć nie tylko na deskach filharmonii, lecz także na ulicach wie...
Słysząc hasło: „Moniuszko” raczej nie pomyślimy o kompozycjach wykonywanych w kameralnym gronie....
Z twórczości słynnego kompozytora Stanisława Moniuszki oraz wielkiego poety Jana Czeczota powsta...
Nie tylko „Halka” i „Straszny dwór”. W licznym dorobku Moniuszki znaleźć można także pieśni, utw...
Dopełnieniem bogatych i zróżnicowanych projektów Roku Moniuszkowskiego są również wystawy zorgan...
Koncerty, wystawy, spektakle słowno - muzyczne i teatralne, promocje książek, projekcje filmów, ...
Kręć się kręć wrzeciono, wić się tobie, wić! Ta pamięta lepiej, czyja dłuższa nić!” - popularny...
Balet to wyższa forma sztuki? Wśród dzieł Stanisława Moniuszki i ta forma działalności artystycz...
Wybity polski twórca, który wszechstronne wykształcenie zdobyte w kraju i za granicą przełożył n...

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP