JEDYNE W WARSZAWIE!  Uroczystości z okazji powołania Legionów Polskich

JEDYNE W WARSZAWIE!

Uroczystości z okazji powołania Legionów Polskich

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest spadkobiercą oraz strażnikiem idei niepodległościowej i czynnie wyrażało to w czasach reżimu komunistycznego w Polsce. Tak jak w latach 80. ubiegłego wieku dążenie do wyrwania się spod obcej dominacji wyrażało się w czynie NZS-u, tak i teraz, aby pokazać, że Polska ma być z czego dumna, wychodzi poza uniwersytet i przypomina o wielkim zwycięstwie myśli niepodległościowej.

            Rok 2014 upłynął pod znakiem wielu istotnych rocznic z Wielką Historią w tytule. 75. Rocznica napaści Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej na Polskę, 70. Powstania Warszawskiego, czy 25. wyrwania się spod jarzma komunistycznego. To są daty, o których słyszeliśmy dosyć często. W tym zestawieniu zabrakło mi chyba najważniejszej – 6 sierpnia 1914. To w tym dniu rozpoczęła się w XX w. nowa sztafeta irredentystyczna, dzięki której obchodziliśmy daty wymienione wyżej i droga do Niepodległości Rzeczypospolitej. O 100 - leciu Czynu Niepodległościowego pamiętano podczas centralnych obchodów w Krakowie i Kielcach, ale co ze stolicą? Tu zajął się tym właśnie NZS UW.

            Czyn z sierpnia 1914 roku zapoczątkowali "Strzelcy" oraz "Drużyniacy" ruszając spod krakowskich Oleandrów, aby bić się o Polskę. Śmiałkowie z I Kompanii Kadrowej byli zdani jedynie na własne siły. W grudniu 1914 r. oddziały Komendanta Józefa Piłsudskiego przemianowano na Legiony Polskie.

            Podczas uroczystości upamiętniających to wydarzenie głos zabrali goście honorowi: ks. Józef  Maj  - kapelan NZS-u, prof. Wiesław Wysocki - prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego i Jan Kasprzyk - wieloletni Komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej "Kadrówka" oraz prezes Związku Piłsudczyków. Z organizacji propaństwowych uczestniczących w uroczystościach należy wymienić: Grupę Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich z Krakowa, Jednostkę Strzelecką 1003 Warszawa - Związek Strzelecki "Strzelec" OSW, Związek Walki Zbrojnej Oddział Warszawa, Komendę Główną Polskiej Organizacji Wojskowej.

            Wydarzenie miało miejsce 18 grudnia 2014 roku w Warszawie na pl. Stanisława Małachowskiego, a dokładniej pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej.

 

Adam Stefan Lewandowski 

Redaktor jest członkiem NZS UW oraz Biura ds. Historii NZS

 

Kalendairum NZS 

 

25 lutego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wampiriada (oddawanie krwi), przed Wydziałem Nauk Społecznych, w godz.: 10:00-15:00

 

26 lutego, NZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wampiriada (oddawanie krwi) parking przed budynkiem B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w godz.: 9:00-15:00

 

3 marca, NZS UW, Projekcja filmu "Barwy ochronne" oraz spotkanie z Krzystofem Zanussim, Stary Buw na Kampusie Głównym UW, wstęp wolny, szczegóły na fanpagu: https://www.facebook.com/PrawieKino​​

 

4-13 marca, NZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Drogowskazy Kariery, więcej info na facebook.com/DK.Katowice

 

16-22 marca, NZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Pstrykaliada (cykl warsztatów fotograficznych) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, więcej informacji: okfs.art.pl

 

9-20 marca, NZS UWr i NZS UE, Wrocław, Drogowskazy Kariery 2015, Szkolenia i warsztaty pokazujące drogę do sukcesu, info na facebooku. ​

 

23 marca, NZS Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, Wampiriada (oddawanie krwi), ul Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Aula na I piętrze w Starym Budynku, w godz.: 9.00-15

 

28-29 marca 2015, NZS AGH, Kraków, Wiosna Przedsiębiorców (dwudniowa konferencja dotycząca zakładania i prowadzenia technologicznych startupów hardwarowych), Wydział Zarządzania AGH, szczegóły: https://www.facebook.com/events/773116392774807/

 

 

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP