Co powinien wiedzieć współczesny lider?
W sobotę 25 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się szkolenie I stopnia w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej organizowanej przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych.

Akademia Liderów Rzeczypospolitej to projekt skierowany do studentów i młodych absolwentów, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom stawianym przez współczesność. W tym roku do podstawowej puli szkoleń dołączył moduł ekonomiczny – projekt „Edukacja ekonomiczna w ramach Akademii Liderów Rzeczpospolitej”, który wzbogaca program o zagadnienia z zakresu pracy metodą projektową, a także ekonomiczne aspekty zarządzania organizacją, m.in. finansowanie jej działalności.

Dlaczego tematyka ekonomiczna jest ważna w kształceniu młodego lidera?

„Edukacja ekonomiczna w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej” to projekt realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej.

Dlaczego ta tematyka została włączona do programu szkoleń? Młodzi ludzie odznaczają się niebywałą kreatywnością, a dzięki temu są kluczem do budowy innowacyjnej gospodarki. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród dzisiejszych studentów, liderów środowisk lokalnych i akademickich pozwoli im w niedalekiej przyszłości skutecznie poruszać się w świecie finansów, a także przyczyni się do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Aby dołączyć do projektu i wziąć udział w szkoleniu I stopnia, wystarczy wejść na stronę i wypełnić formularz. Po terminie przyjmowania zgłoszeń organizatorzy skontaktują się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na szkolenia.

Zapisy na stronie: www.akademialiderowrp.pl/zgloszenia

1

Zaufali nam

© 2018 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP