Centrum Innowacji FIRE Dla Wczesnej Fazy Rozwoju Przedsiębiorstw
Centrum Innowacji FIRE Dla Wczesnej Fazy Rozwoju Przedsiębiorstw

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków rozwoju mazowieckich małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, dzięki dostarczeniu prostych i wysokospecjalistycznych usług, których zakres przedstawiono poniżej.

Planowane rezultaty, czas realizacji:
Planowanym efektem projektu jest udzielenie 25 usług doradczych przedsiębiorcom w okresie od września 2017 do września 2018.

Dla kogo?
Projekt skierowany jest do startupów z województwa mazowieckiego. Zapraszamy więc do współpracy firmy działające nie dłużej niż dwa lata oraz operujące w branżach umieszczonych w wykazie Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego.

Jakie to usługi?
• doradztwo prawne, w tym w przygotowywaniu umów i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• doradztwo technologiczne, rozpoznanie cech innowacyjnych produktu i technologii;
• przygotowanie biznesplanu, teasera inwestycyjnego, analizy rynkowej,
• doradztwo biznesowe w nawiązywaniu współpracy, w zakresie procesu wdrażania technologii i strategii rozwoju (licencja, sprzedaż, utworzenie spółki, w tym spin-off),
• usługi w zakresie komercjalizacji technologii, w tym w zakresie koordynacji przebiegu projektów od fazy pomysłu do momentu uzyskiwania zysków z ich komercjalizacji;
• doradztwo marketingowe (analizy rynkowe, strategie marketingowe i sprzedażowe, promocja produktów/usług);
• doradztwo patentowe i inne usługi w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej.

Projekt obejmuje także:
• coaching i mentoring;
• szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu zarządzania, prezentacji oferty inwestycyjnej, marketingu;
• współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi – od identyfikacji potrzeb badawczych do usług prototypowania.

Usługi rozliczane są zaświadczeniem o pomocy de minimis.

Projekt „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 1 025 370, 93 PLN.
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 816 210,73 PLN.

Zespół:
Oprócz zespołu Fundacji młodych przedsiębiorców wspierać będzie grono kilkunastu ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym, technologicznym, analitycznym, naukowym i sprzedażowym a także rzecznicy patentowi.

Kontakt
kontakt@innowacje.org.pl
Telefon: +48 22 658 22 00

a

Zaufali nam

© 2018 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP