Jakub Greloff

Doktor nauk społecznych, absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz nauk o polityce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; w ramach studiów Executive Master of Business Administration w Polskiej Akademii Nauk zajmował się analizą i zarządzaniem strategicznym w obszarze polityki zagranicznej. Interesuje się filozofią polityki, międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi oraz historią idei.

Uniwersytety w ciągu dziewięciu wieków istnienia wywarły doniosły wpływ na rozwój cywilizacji. C...
Jak studiować, by stać się intelektualistą?
Barocco to rzadka i cenna perła o nieregularnym kształcie. Takie miano przypisano epoce w histor...
Renovatio hominis, odrodzenie się ludzkości, to wielkie zbiorowe zadanie, wokół którego tylu się...
Intelektualista sięga myślą do wieków średnich [media aetas], chce dostrzec ich własną, samodzie...
Intelektualista myśli o powrocie do rodzinnego miasta. W chwilę później uzmysławia sobie podstaw...
Prostota to zjawisko bardzo pozytywne, potrzebne i cenione przez intelektualistę, tym nie mniej ...
Jaką rolę pełni piękno w życiu intelektualisty? Jeśli rzeczywiście piękno ma zbawić świat, a tak...
Może istnieć w nas niezauważalnie, co nie zmienia faktu, że za żadną cenę nigdy tego nie oddamy....
Po czym poznać, że weszliśmy na drogę kultury wiodącą do poznania samego siebie? Tego nie sposób...

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP