„Aktywny Student” na polskich uczelniach
Wykłady, materiały prasowe, audycje radiowe, raporty i broszury edukacyjne – skala pierwszej edycji kampanii informacyjnej realizowanej w ramach działań Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA) objęła blisko 100 polskich uczelni.

Projekt był realizowany we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Warszawski Instytut Bankowości – operatora ogólnopolskich programów edukacji ekonomicznych, powołanych

z inicjatywy Związku Banków Polskich.

Celem projektu było dotarcie w okresie październik - grudzień do środowiska studenckiego z podstawami wiedzy z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa, rynku pracy czy nauki, a także promowanie kultury i działalności studenckiej. Podsumowaniem kampanii była IV Krajowa Konferencja OFMA, która w dniach 30 listopada – 2 grudnia br. odbyła się w Krakowie, a udział w niej wzięło ponad 60 dziennikarzy z 25 redakcji studenckich w całej Polsce.

„Aktywny Student” – najważniejsze liczby:

Blisko 20 000 – studentów bezpośrednio uczestniczących w wykładach informacyjno-edukacyjnych

10 000 – egzemplarzy biuletynu projektowego „Aktywny Student”, który trafił na co 4. uczelnię w kraju

Ponad 150 – publikacji medialnych

Blisko 100 – uczelni uczestniczących w projekcie w różnym zakresie

Blisko 40 – instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego uczestniczących w projekcie

Więcej szczegółów na stronie: www.ofma.info.pl/as

1

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP